Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Persbericht Maggie De Block | Mijn gezondheid portaal

Het opzet van Mijngezondheid is duidelijk: alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers ontsluiten via één en dezelfde personal health viewer. Dankzij de digitalisering krijgen burgers een actieve rol in de zorg en in hun behandeling. We houden jullie via deze persberichten op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden die de personal health viewer biedt.