Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Permanente vorming met het oog op het verbeteren van de zorgkwaliteit

De federale overheid werkt momenteel aan een wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België formuleert aanbevelingen om dit wetsontwerp verder inhoudelijk vorm te geven.