Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Nieuwsbrief Geïntegreerde Zorg

Negentien kandidaturen voor pilootprojecten geïntegreerde zorg

Tot maandag 18 september konden consortia die samen een pilootproject geïntegreerde zorg willen starten in hun regio, een actieplan indienen. Wij ontvingen 19 kandidaatsdossiers. De dossiers worden nu geanalyseerd door de jury, eerst in een schriftelijke evaluatie, gevolgd door een mondeling gesprek met elkeen van de kandidaten met een ontvankelijk dossier. De beoordelingen van deze jury zullen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité voor akkoord.

De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van vier verschillende groepen: de administraties, met name RIZIV en FOD Volksgezondheid; vertegenwoordigers van de zorgverleners, aangeduid door het Verzekeringscomité; vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, aangeduid door het Verzekeringscomité; en vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties, aangeduid door het Obesrvatorium voor Chronische Ziekten.
 

  1. EU: Joint Action Chrodis Plus van start
    Op 18 september werd in Vilnius de aftrap gegeven van "Joint action Chrodis Plus", die zich zal toeleggen op de implementatie van de resultaten van de vorige Joint Action Chrodis.
    Meer informatie vindt u op www.chrodis.eu
     
  2. Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Contacteer de interadministratieve cel via chroniccare@health.belgium.be