Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Koninklijke Academie voor Geneeskunde België | Permanente vorming en individuele kwaliteitscontrole

De KAGB formuleerde op 23 februari 2018 volgend advies (of stand van zaken) m.b.t. de permanente vorming en individuele kwaliteitscontrole voor gezondheidszorgberoepen, zoals vermeld in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015.