Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Jo Van Deurzen | Procesbegeleiders voor preventie in 600 WZC

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft het draaiboek opgesteld en coördineert het project.

De VBVD nam deel aan de adviesraad en heeft gemeld dat zodra er een risico op ondervoeding gescreend is, de diëtist volgens protocol een full assessment moet uitvoeren en advies dient te geven bij geconstateerde ondervoeding. Zo is het ook beschreven in het draaiboek. Maar juist de diëtist ontbreekt in de meeste WZC’s en dit probleem werd door de VBVD aan het Vlaams Instituut Gezond Leven en aan het Vlaams Ministerie van minister Vandeurzen gemeld.

Zij antwoordden hierop dat de financiering van de diëtist niet de bevoegdheid van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is maar een federale bevoegdheid.  Minister De Block heeft er geen geld voor beschikbaar.

Maar de VBVD zal aandacht blijven vragen voor dit gemis aan diëtisten waar ze juist onmisbaar zijn.