Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Infosessies in het Vlaamse Parlement over de hervorming eerste lijn

Op 10 en 15 maart 2018 organiseerde "Zorg en Gezondheid" infosessies in het Vlaams Parlement te Brussel. Diëtiste Nathalie De Jonge was hierbij aanwezig. Een stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg vind je hierna.