Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

HGR aanbevelingen voor verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik

In juni 2017 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad nieuwe adviezen omtrent de verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik.