Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Hervorming eerstelijnszorg

Op 16 februari ’17 stelde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voor. Wat bijgebleven is als cruciale werkpunten voor de diëtist zijn ‘evidence based handelen en gegevensdeling’. Hieronder vind je een samenvatting.