Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Hervorming eerstelijnszones Vlaanderen | Subsidies en samenstelling voorlopige zorgraden

Op 29 juni 2018 kende de Vlaamse Regering subsidies toe aan de initiatiefnemers van de voorlopige zorgraden binnen de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Je kan het besluit hier terugvinden samen met de de richtlijnen van de Vlaamse Regering voor de voorlopige samenstelling van de zorgraden.