Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Correct gebruik van mondmaskers

COVID-19 – communicatie over advies 9577 van 16 maart 2020 van de Hoge Gezondheidsraad en aanbevelingen van de Risk Assessment Group over het gebruik van mondmaskers

Deze instructies hebben als doel het rationeel gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen te bevorderen. Het onverantwoord gebruik ervan brengt immers de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar (tekort en speculatie).

 

Diëtisten behoren niet tot de beroepen waar urgent direct patiëntencontact frequent voorkomt.