Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Beroepskwalificatiedossier Diëtist | BKD

Op 25 januari 2018 keurde de Vlaamse Regering het beroepskwalificatiedossier diëtist (0315) goed. Dit dossier werd samen met de UPDLF voorgesteld (Qualification Professionelle des Diététiciens). Op 1 juni 20 18 werd het goedgekeurde dossier in het Nederlands en Frans gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De procedure die 2 jaar duurde, is volledig doorlopen.  Met hartelijke dank aan de leden van de VBVD werkgroep (Dimitri Declercq en Diane Buekers) die dit helpen realiseren hebben.

De beroepskwalificatie ‘diëtist’ werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en is in de kwalificatiedatabank te raadplegen.