Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Advies communicatie over voeding en gezondheid

In bijlage vind je het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) over communicatie over voeding en gezondheid.

Het advies kwam tot stand naar aanleiding van het symposium van 24 maart 2018 over deze thematiek. Dit bondige advies is puntsgewijs opgebouwd uit aanbevelingen om de inhoud van de communicatie over voeding en gezondheid te optimaliseren binnen een duurzaam voedings- en gezondheidsbeleid. De Academie pleit onder meer voor een unieke, onafhankelijke instelling die evidence-based voedingsadviezen verstrekt aan de consument, de overheid, media en bedrijven.