Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Provinciale werkgroep Oost-Vlaanderen

De provinciale werkgroep Oost-Vlaanderen op zoek naar leden. Onder de leden zal een voorzitter gekozen worden.
De voorzitter wordt normaal gesproken door de leden van de werkgroep zelf naar voren geschoven voor een zelf afgesproken termijn. Er wordt ook een plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Zowel de leden als voorzitter dienen lid te zijn van de VBVD.

Een provinciale afdeling organiseert binnen haar regio bepaalde acties die zelfstandig uitgewerkt zijn. Deze acties kunnen eigen initiatieven zijn of aangevraagd worden door de Raad van Bestuur van de VBVD. Ingeval de actie een eigen initiatief is, dient de Raad van Bestuur  haar goedkeuring te geven.

De voorzitter coördineert de regionale werking, plant en leidt de vergaderingen.
Minstens 1 keer per jaar rapporteert de verantwoordelijke schriftelijk op de jaarlijkse bijeenkomst van alle commissies en regionales aan de Raad van Bestuur.   
 
Zie jij het zitten om in de regio Oost-Vlaanderen meer te organiseren voor de diëtisten?

Stel je dan kandidaat voor deze commissie of het voorzitterschap. Meer info kan je verkrijgen via annsofie.pusceddu@vbvd.be.