Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Structuur

Binnen de vereniging zijn er heel wat leden actief in één of meerdere afdelingen. Per categorie zijn activiteiten, realisaties en betrokkenen terug te vinden.

Bestuursleden

De Raad van Bestuur is samengesteld uit leden die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering verkozen werden.

Momenteel zetelen:

 • Rian Van Schaik als voorzitter
 • Kris Gillis als ondervoorzitter extra-muros
 • Marleen Genetello als ondervoorzitter intra-muros
 • Dirk Lemaitre als penningmeester
 • Wendy De Munter als secretaris
 • Bernadette Barthels als bestuurslid

Allen zijn gediplomeerd en erkend diëtist. Hiernaast zijn ze werkzaam in verschillende domeinen binnen de diëtetiek.

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.

Medewerkers

Marijke Descheemaeker onderhoudt de dagelijkse secretariaatstaken. Zij waakt onder andere over de lidmaatschappen, volgt de vacatures op en bundelt en beantwoordt vragen. 

Rita Stiers en Ann-Sofie Pusceddu werken als coördinatoren voor de VBVD.

De adviesraad

De adviesraad komt minimaal 1 maal per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomst worden agendapunten overlopen waarbij de Raad van Bestuur van de VBVD de genodigden om hun advies vraagt.

In de adviesraad zetelen de vertegenwoordigers van de commissies, de regionale verantwoordelijken, leidinggevenden diëtetiek uit verschillende universitaire ziekenhuizen en de Raad van Bestuur.

Ward Achten - regionaal verantwoordelijke Limburg
Bernadette Barthels - bestuurslid
Diane Buekers - commissie gehandicaptenzorg
Dimitri Declercq - commissie beroepsbelangen
Karin Delanghe - UZ Brussel
An De Busser - commissie diabeteseducatoren
Wendy De Munter - bestuurslid
Agnes De Ruyter - commissie redactie
Marleen Genetello - bestuurslid
Kris Gillis - bestuurslid & commissie zelfstandigen
Lien Joossens - regionaal verantwoordelijke West-Vlaanderen
Christel Kuppers - commissie oncologie
Dirk Lemaître - bestuurslid
Sophie Marchand - UZGent
Marijke Meeusen - commissie ouderenzorg
Ann Meulemans - UZ Leuven
Els Museeuw - commissie ondervoeding
Sarah Noelmans - regionaal verantwoordelijke Brabant
Kathleen Puttemans - commissie collectiviteiten
Michael Sels - UZA
Lieve Snoeckx - regionaal verantwoordelijke Antwerpen
Erika Vanhauwaert - commissie evidence-based diëtetiek
Karin Van Ael - voorzitter commissie onderwijs
Nena Van Hemelrijck - commissie ouderenzorg & evidence-based diëtetiek
Filip Vanlandeghem - commissie zelfstandigen, lid van verdienste
Marijke Van Rijsselberghe - commissie klinische voeding
Rian van Schaik - Voorzitter
Gitte Verhoeven - commissie diabeteseducatoren
Renild Wouters - lid van verdienste
Astrid Wijenbergh - commissie ondervoeding & ZNA Antwerpen

Commissies

Binnen de vereniging zijn er verschillende commissies actief. Iedere commissie werkt rond één bepaalde thematiek. 

Provinciales

In de vijf Vlaamse provincies worden er plaatselijk en op regelmatige basis activiteiten voor diëtisten georganiseerd. 

EFAD

Ook binnen EFAD zijn verschillende Belgische vertegenwoordigers in commissies aktief.

 • Ingrid Aerts, AP Hogeschool is actief binnen ESDN Education.
 • Kris Gillis, Onder-voorzitter VBVD is delegate EFAD member.
 • Sofie Joossens (UCLL) is aktief binnen de werkgroep Research.
 • Marijke Meeusen, AP Hogeschool is actief binnen ESDN Older Adults..
 • Karin Van Ael (Thomas More) is aktief binnen de werkgroep Education & LLL.
 • Koen Vanherle is EFAD-anker binnen ENDietS, European Network of Dietetic Students.
 • Rian van Schaik (VBVD) is binnen de EFAD het aanspreekpunt voor ICF.