Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Doelstellingen

De VBVD verenigt diëtisten in het bezit van een wettelijk erkend diploma.

Onze doelstellingen zijn 

  • De beroepsbelangen van de leden optimaal te behartigen en te verdedigen bij private en openbare partners, organisaties en overheidsinstanties
  • Het beroep bekend te maken en te promoten bij het grote publiek, de overheid, artsen, andere gezondheidsmedewerkers en de voedingsindustrie
  • Het beroep ‘diëtist’ beschermen: het verstrekken van voedings- en dieetadvies is exclusief voorbehouden aan houders van een diploma professionele bachelor in voedings- en dieetkunde
  • De nieuwe tendensen en ontwikkelingen op gebied van voeding en diëtetiek op te volgen en deze via permanente vorming, bijscholingen, studiedagen, het tijdschrift naar de leden over te brengen
  • Uitgeven van een tweemaandelijks vaktijdschrift en allerhande publicaties