Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Wat doet een diëtist? Waarvoor staan we? Waar willen we naartoe?

Diëtisten zijn opgeleid om mensen op maat voedings- en leefstijladvies te kunnen geven en te coachen, voor diverse leeftijdsgroepen en bij diverse ziekten. Zij helpen een antwoord te geven aan mensen die niet meer weten wat ze moeten eten om gezonder te leven.

De prioriteit ligt bij mensen met overgewicht, aandoeningen ten gevolge van een overvloedig en eenzijdig eetpatroon (diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten), mensen met chronische voedingsgerelateerde ziekten maar ook bij mensen met risico op malnutritie. De diëtist is dus meer dan een vermageringsspecialist.

Diëtisten werken preventief, curatief, maar ook in de voedingssector om de (volks)gezondheid in stand te houden of te optimaliseren. Zo zijn diëtisten tewerkgesteld in:

 • Ziekenhuizen
 • Woon- en zorgcentra
 • Dienstverleningscentra
 • Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding
 • Een zelfstandige praktijk
 • Een multidisciplinaire praktijk
 • Een functie in het kader van voedselveiligheid: bewaking van hygiëne en kwaliteit van voedsel
 • Grootkeukens en cateringbedrijven
 • Het onderwijs.

Waarom raadpleeg je een diëtist?

Voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen rond voeding alsook voor een persoonlijk voedingsadvies kan men terecht bij de diëtist.
Dit betreft zowel voeding in het algemeen als dieetvoeding, voeding bij ziekte, bij allergie, voeding voor baby’s en kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, voeding tijdens zwangerschap, maar ook voeding bij (top)sport.

Voor raadgevingen over voeding bij ziekte is een verwijsbrief van je huisarts of specialist nodig (KB78). Het voordeel van een verwijzing is dat je diëtist je huisarts mee op de hoogte kan houden van de besproken therapie. We sommen de voornaamste voedingsgerelateerde aandoeningen nog eens voor je op:
 

 • Met gewichtsproblemen: overgewicht en obesitas
 • Met diabetes type 1 en 2 en bij gestoorde bloedsuikerwaarden
 • Met ondervoeding of het risico op ondervoeding met eventuele bijvoeding en/of sondevoeding
 • In de gehandicaptenzorg
 • Met dyslipidemie: hoge cholesterol en/of triglyceriden
 • Met hart- en vaatziekten
 • Met spijsverteringsstoornissen
 • Voor en na chirurgische ingrepen
 • Voor en na kanker
 • Met eet- en slikstoornissen
 • Met nierfunctiestoornissen
 • Met voedselallergieën en -intoleranties
 • Met metabole aandoeningen
 •  …

Informeer je bij je behandelend arts of diëtist.

Vind hier een diëtist in je buurt. 

Hoe gaat de diëtist te werk?

Voor onderbouwd voedingsadvies op maat, gaat de diëtist methodisch te werk:

 1. Screening: Tijdens een eerste gesprek brengt de diëtist je gezondheidstoestand in kaart.
  Anatomische parameters, zoals lichaamsgewicht en tailleomvang, worden gemeten en relevante medische gegevens worden bevraagd. Maar ook factoren die van invloed kunnen zijn op je gezondheidstoestand worden beschreven. Denk maar aan je fysiek activiteitsniveau, werk- en gezinsomstandigheden.
   
 2. Diagnose en behandelplan: Aan de hand van je gezondheidstoestand, doelen en wensen zal individueel aangepast voedings- of dieetadvies worden opgesteld. De diëtist streeft naar haalbare, makkelijke toepasbare aanpassingen, die ook op lange termijn kunnen worden volgehouden.
   
 3. Coaching en evaluatie: Tijdens de daaropvolgende contacten begeleidt de diëtist je verder bij het opvolgen van je voeding- en leefgewoonten. Er wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Je wordt gemotiveerd en krijgt praktische tips en adviezen, zoals recepten, tips bij restaurantbezoek en gelegenheden, vakanties en feestdagen … Kortom, je bent zeker van een allesomvattende aanpak.

Elke diëtist handelt volgens afgesproken protocols en geeft wetenschappelijk onderbouwd advies. Vraag je diëtist wat jij mag verwachten van het verloop van de behandeling.

Wat kan een diëtist daarnaast nog doen?

Een diëtist is eveneens opgeleid om de volgende verantwoordelijkheden op zich te nemen:

 • Het geven van voedingsvoorlichting
 • Het afnemen en interpreteren van voedingsenquêtes
 • Het informeren van de media
 • Het uitoefenen van een functie in de landbouw- en voedingsindustrie
 • Het ontwerpen van aangepaste menu’s
 • Het ontwikkelen van nieuwe voedings- en dieetproducten
 • Het organiseren van een grootkeuken, waaronder het beheer van de stock, hygiënenormen
 • Het analyseren van voedingsmiddelen in laboratoria.

Wettelijk erkend

Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend (KB van 19 februari 1997, zie ook KB 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De kwalificatievereisten en een lijst van technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast, zijn daarin vastgelegd.

Op 26 januari 2018 erkende de Vlaamse Regering de beroepskwalificatie van de diëtist. Dit besluit verscheen op 1 juni 2018 in het Belgisch Staatsblad (zie de homepagina).

Op dit ogenblik wordt de beroepscode voor de diëtist door de FOD herzien.