Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Beroepscompetenties van de diëtist

In 2009 werd door de SERV en de VBVD een werkgroep samengesteld die zich boog over de inhoud van het beroepscompetentieprofiel.

Voorgeschiedenis

Het Koninklijk Besluit betreffende “de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast” dateert van 19 februari 1997. De beroepstitel ‘diëtist’ wordt door dit KB beschermd.

In 2008 gaf een stuurgroep van de VBVD - onder wie Dirk Lemaître - de opdracht aan de SERV (de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) het beroepscompetentieprofiel van de diëtist op te stellen.
In 2009 werd door de SERV in samenspraak met de VBVD een ontwikkelgroep samengesteld die zich boog over de inhoud van de tekst. Vertegenwoordigers uit alle werkdomeinen zetelden in deze groep, zodat feedback kon gegeven worden door diëtisten met zeer uiteenlopende ervaringen. 

 

Wat is het beroepscompetentieprofiel?

Bij het opstellen van het beroepscompetentieprofiel (BCP) hield men rekening met een aantal vereisten. Het BCP van de diëtist moet ruimer zijn dan de bepalingen in het KB. Het KB bepaalt alleen de technische prestaties en handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast. Andere, niet-paramedische, activiteiten die een diëtist uitvoert, vallen hier niet onder, maar moeten wel opgenomen worden in het BCP. 

Om in regel te zijn met het KB dat ook de kwalificatievereisten voor een diëtist bevat, moeten de bepalingen van het KB wel terug te vinden zijn in het BCP. 

Rekening houdend met de invulling van de European Federation of the Associations of Dietitians - nl. één beroep met drie specialisatiegebieden-, de structuur van de datafiche zoals gebruikt door de SERV en de vereiste om het KB volledig over te nemen in het BCP, werd geopteerd om één BCP voor de diëtist uit te werken. Binnen dit BCP komen de drie specialisaties aan bod: 

  1. De klinisch diëtist
  2. De administratief diëtist 
  3. De diëtist in de preventieve gezondheidszorg

Gezien ook de beroepstitel in het KB is vastgelegd, wordt ook deze voor het BCP overgenomen. 

Het BCP is geschreven voor een zeer divers publiek en voor verschillende doeleinden. Afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, HRM-beleid binnen bedrijven/organisaties en sectoren, loopbaan- en studiekeuzebegeleiding … Een BCP probeert een antwoord te geven op deze vragen.

Er zijn drie grote types gebruikers:

  1. Type 1: gebruik van het BCP voor de oriëntatie van werkzoekenden, voor loopbaanbegeleiding, of door iemand die zich wenst te informeren over een beroep.
  2. Type 2: professioneel gebruik in bedrijven/organisaties of sectoren: bijvoorbeeld voor sollicitaties in bedrijven, voor het opmaken van functiebeschrijvingen en voor interne opleidingen en coaching.
  3. Type 3: onderwijs- en opleidingsverstrekkers voor het bepalen van eindtermen of voor het opstarten of aanpassen van een opleiding.

Een BCP dient niet als middel om het KB aan te passen.

Het beroepscompetentiedossier kan hieronder geraadpleegd worden.