Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Word actief in jouw eerste lijn regio!

https://www.eerstelijnszone.be/

Beste collega’s,

 

De zomervakantie komt ten einde en de eerstelijnszones komen stillaan terug in actie om de hervorming verder te zetten.

In enkele Eerstelijnszones is net voor de vakantie de voorlopige zorgraad gestemd, maar in heel wat zones staat de stemming van de kandidaten op de planning van de eerstkomende Veranderfora/Overlegplatformen.

 

Het secretariaat kreeg in de loop van de zomer vragen hoe de diëtisten bereikt kunnen worden om aan deze stemming deel te nemen. Om een geldige stemming aan te tonen van de cluster Zorg moeten de kandidaten gestemd worden bij een aanwezigheid van  50% van elk zorgberoep (inclusief diëtisten) of de poging kunnen aantonen van het bereiken van elk zorgberoep. We hebben verscheidene oproepen gelanceerd per ELZ vanwaar de vraag gekomen is.

 

De aanwezigheid van diëtisten wordt verwacht en geapprecieerd op de veranderfora (Overlegplatformen). Blijf op de hoogte van de Zorgraad en de hervorming in uw zone. De data kunnen opgezocht worden via www.eerstelijnszone.be – doorklikken op ELZ - agenda of via de contactpersoon, vaak zorgtrajectpromotor of SEL-medewerker.

 

Een van de opdrachten van de Zorgraad is het mee faciliteren van kringen. Een diëtistenkring vergemakkelijkt de communicatie vanuit de Zorgraad, versterkt onze positie binnen de zone en zorgt voor een betere samenwerking onderling.

 

Heeft u zin in het engagement om een diëtistenkring/netwerk op te richten in uw zone, dan kan u ondersteuning krijgen via het Veranderteam binnen de zone en van Nathalie De Jonge binnen VBVD, nutripunt@gmail.com.