Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Wetgeving i.k.v. premies/voordelen van medische hulpmiddelenindustrie

Er is een algemeen verbod op het aanbieden, het verzoeken of het aanvaarden van premies of voordelen in geld of nature en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Dit verbod geldt voor alle professionelen uit de humane en veterinaire gezondheidssector die geneesmiddelen of medische hulpmiddelen mogen voorschrijven, afleveren of toedienen alsook voor instellingen waar die worden voorgeschreven, afgeleverd of toegediend.

Meer info: Omzendbrief_622_-_01-12-2015_tcm290-275995_wetgeving_ontvangst_voordelen_van_medische_hulpmiddelenindustrie.pdf