Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Werk mee aan het internationaal onderzoek naar het gebruik van het Nutritional Care Process en de terminologie.

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan het onderzoek over het gebruik van het Nutritional Care Process (NCP) en de terminologie (NCPT), misschien door jou beter bekend onder de naam ‘Diëtistisch Zorgproces’ (DZP).

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan het onderzoek over het gebruik van het Nutritional Care Process (NCP) en de terminologie (NCPT), misschien door jou beter bekend onder de naam ‘Diëtistisch Zorgproces’ (DZP). Dit model wordt toegepast in België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland en gaat uit van het ICF schema van de WHO en de bijhorende codelijsten. 

Doel van de bevraging
Vanuit EFAD, de Europese organisatie die diëtistenverenigingen van diverse landen vertegenwoordigt, wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk op een gelijke manier binnen de diëtetiek te werken en een eenduidige registratie van informatie te hanteren. Een visie die ook door onze Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vooropgesteld wordt. Studenten Voedings- en dieetkunde worden hierin reeds onderwezen, maar ook in het werkveld moet deze kennis zijn plaats krijgen. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen in welke mate het DZP/NCP wereldwijd wordt geïmplementeerd en hoe de houding hiertegenover is. Ook voor België is het een erg belangrijk onderzoek. Het laat ons toe om na te gaan hoe vaak de DZP structuur en terminologie al wordt gebruik door de diëtist in het elektronisch patiëntendossier. Met deze studie wordt de huidige situatie (internationaal en in België) in kaart gebracht. Door het onderzoek om de zes jaar te herhalen, krijgen we inzicht in de vooruitgang van de toepassing van het DZP en de terminologie en kunnen de bestaande hiaten gedefinieerd worden. Ook multidisciplinaire samenwerking wordt door een eenduidige registratie van informatie vergemakkelijkt.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het International NCP and NCPT Implementation Survey (INIS) Consortium onder leiding van Dr. Elin Lövestam van de Uppsala universiteit te Zweden. In België werkt zowel de Vlaamse (VBVD) als Waalse (UPDLF) beroepsvereniging mee aan de verspreiding en verwerking van de vragenlijst. 

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Geregistreerde (wettelijk erkende) diëtisten (geen studenten) kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Wij zijn geïnteresseerd in de antwoorden van zowel diëtisten die het NCP/DZP en NCPT/DZPT gebruiken, als zij die hier geen gebruik van maken. Werk je zelf dus (nog) niet met de DZP/DZPT maar ken je het wel? Vul dan zeker ook de bevraging in. Deze neemt 20 minuten van jouw tijd in beslag. Het is mogelijk om op elk moment de bevraging even te pauzeren. Je krijgt dan een code per mail die je nadien kan gebruiken om de bevraging verder af te ronden. 

Jouw deelname aan dit onderzoek is ook volledig anoniem. Er wordt gebruik gemaakt van REDCap (Research Electronic Data Capture), wat ervoor zorgt dat er geen IP adres of andere informatie wordt gebruikt die jouw deelname linkt aan jouw computer of internet. Je antwoorden worden ook strikt vertrouwelijk gehouden. Meer informatie over de verwerking van de resultaten vind je terug in de inleiding van de vragenlijst.

Je kan de bevraging zowel via je computer als mobiele telefoon invullen. Tip: Gebruik je je telefoon, draai deze dan best horizontaal zodat je alle antwoordopties duidelijk kan zien. 
We bedanken je alvast voor je tijd om deze enquête aandachtig in te vullen. 

Wil je de enquête graag van op je gsm invullen? Scan dan onderstaande QR-code.