Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Volg de digitalisatie in de zorgsector op de voet

E-health is een belangrijk aandachtsveld voor zorgverleners dus ook voor de diëtisten. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en tussen de patiënt en de zorgsector is in toenemende mate van belang.

Er wordt een werkgroep opgericht binnen de VBVD die E-health mogelijkheden voor diëtisten onderzoekt en advies zal geven bij het ontwikkelen ervan door de industrie. Het is immers voor ons allen belangrijk om de digitale ontwikkelingen in de zorgsector te volgen.

In mei jl. werd op het 20e Colloquium ICT & Gezondheidszorg het magazine Digicare voorgesteld, een nieuwe uitgave van het digitale zorgplatform Actual Care.
Via de onderstaande link kan je de eerste uitgave terugvinden. Een abonnement op een geprinte versie is ook mogelijk.

U vindt de artikels uit Digicare hier online terug