Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Vermijd besmettingen, zet zo vaak mogelijk je ramen open

Ventilatie moet het volgende wapen tegen het coronavirus worden. ‘De lucht verversen belet dat virusdeeltjes zich opstapelen in gesloten ruimtes.’

Er is lang aan getwijfeld of het sars-CoV-2-virus zich ook via de lucht verspreidt, maar de aanwijzingen dat dat zo is, nemen toe. ‘We kunnen onze aanbevelingen maar beter niet op oude gegevens baseren’, waarschuwde het gezaghebbende medische blad The Lancet vorige week in een redactioneel.

Aanvankelijk gingen de wetenschappers ervan uit dat het virus zich verspreidde via rechtstreeks contact en vooral via druppels in de lucht, die vrijkomen bij hoesten, niezen of ademhalen, in dicht contact met andere mensen. Maar ook minuscule zwevende druppeltjes (‘aerosolen’) kunnen het virus dragen. Die druppeltjes kunnen een grotere afstand overbruggen dan de anderhalve meter die wij respecteren. Ze kunnen ook langere tijd in de lucht zweven dan de grotere exemplaren, tot drie uur.

Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) paste begin oktober zijn communicatie aan. Het benadrukt dat de lucht niet het belangrijkste kanaal voor de overdracht is, maar dat het kan gebeuren in ‘sommige omstandig­heden’. Die zijn dan: gesloten ruimtes, langdurige blootstelling en slechte ventilatie.

‘Mondmaskers dragen en afstand houden volstaan in gesloten ruimtes niet om de aerosolen ­tegen te houden’, zegt Marianne Stranger, expert binnenhuislucht van de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito). ‘Het komt erop aan goed te ventileren. De lucht in de ruimte voldoende vaak verversen belet dat de virusdeeltjes zich opstapelen en dat de kans op besmetting toeneemt. Dat geldt voor klaslokalen, werkplekken, maar ook voor de woning.’

 

‘Het is geen kwestie van “of” maar van “en”’, besluit de Vito-expert. ‘Om je te beschermen, zijn én een mondmasker, én handen wassen, én afstand houden, én ventileren nodig. Tot dusver werd in de communicatie naar de bevolking nog te weinig ingezet op ventilatie. Het is nog belangrijker geworden nu we weten dat het virus gaandeweg besmettelijker werd’

Bron: De Standaard