Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

VBVD leden krijgen korting op Gezond Sporten lidmaatschap

Gezond Sporten is een kenniscentrum voor alles wat met sport en gezondheid te maken heeft. GS is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten.

GS is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde, in de brede zin van het woord, wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Zij zijn ook de adviserende partner van de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen inzake gezond sporten. Als lid van VBVD krijg je korting op het lidmaatschap van GS.

Wat doet Gezond Sporten?
•    Kenniscentrum & aanspreekpunt voor gezond sporten
•    Adviseren & informeren sportmedische professionals
•    Koepelvereniging van en voor sportmedische professionals
•    Partner van de Vlaamse overheid om gezond sporten wetenschappelijk verantwoord te promoten

Lidmaatschap
•    Ledenkorting bij alle GS activiteiten (accreditatie wordt steeds aangevraagd)
•    Toegang tot online oefenbibliotheek (PT-tool)
•    Extra google hits voor uw praktijk / onderneming (registreer uw praktijk op ons ledenoverzicht)
•    Vakoverschrijdende kennisoverdracht (ahv nieuwsbrieven, bijscholingen, FAQ voor leden, ...)
•    Opbouwen van en multidisciplinair netwerk

Klik hier voor meer informatie.

Lidmaatschap bij GV bedraagt normaal €90 (overschrijving) en €70 (domiciliëring). Leden van VBVD kunnen lid worden aan €30.

Contact
info@gezondsporten.be