Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

UPDATE: overbruggingsrecht

Aangezien zelfstandige zorgverstrekkers, waaronder zelfstandige diëtisten, een essentieel beroep uitoefenen, werden ze nooit als verplicht gesloten beschouwd. Hierdoor kan deze groep geen beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht, maar wel nog op het gewone overbrugginsrecht.

Wanneer kan je beroep doen op het gewone overbruggingsrecht:

  • Bij quarantaine zonder ziekte: een weekuitkering voor elke week van onderbreking van de activiteit.
  • Om de kinderen op te vangen (bv. omdat ze niet naar school kunnen, de opvang gesloten is, …; eveneens per week).
  • Om een andere corona-gerelateerde reden (eveneens per week)

Belangrijk: Het volstaat niet om gewoon zeven dagen je activiteiten te onderbreken. "Voor ‘andere corona-gerelateerde redenen’ moet de zelfstandige een zeker gedwongen karakter aantonen. Je moet aan je socialeverzekeringsfonds een attest van quarantaine of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting of het verplicht volgen van onderwijs op afstand bevestigt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de maatregel van toepassing is. Hiervoor kan je best contact opnemen met jouw sociaal verzekeringsfonds, mogelijk hebben zij een specifiek aanvraagformulier voorzien dat ingevuld moet worden door de school of het kinderdagverblijf." meldt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
Meer informatie vind je hier.