Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Terugbetaling voor COVID-patiënten: draag ook als diëtist jouw steentje bij

Wij doen deze oproep aan alle diëtisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra om mee te ijveren voor het betrekken van de diëtist bij de behandeling van COVID-19. Lees hieronder waarom.

Oproep aan de diëtisten in ziekenhuizen en revalidatiecentra
De VBVD en UPDLF ijverden meermaals voor een betere terugbetaling van de diëtist, recent nog via onze open brief over de belangrijke rol van de diëtist in coronatijden (zowel preventief als bij herstel). Minister De Block heeft ons en UPDLF per brief geantwoord dat er momenteel vanwege de regering van lopende zaken geen extra terugbetaling mogelijk is en ook geen aanpassing van eerder besliste tarieven voor de diëtist in de eerste lijn bij de behandeling van COVID-19 patiënten, maar er is vanaf nu wel een terugbetaling voor een gecombineerde beweegtherapie samen met voedingsadvies door de diëtist voor COVID-19-patiënten (gehospitaliseerd of in een revalidatiecentrum) gerealiseerd via het RIZIV. De reeds bestaande pseudonomenclatuurnummers die hiervoor gebruikt worden zijn K30 (558810/558821) en K60 (558014/558025 voor 120 minuten). Het is dus belangrijk dat de diëtisten in ziekenhuizen het ziekenhuismanagement, de revalidatieartsen de kinesisten en de ergotherapeuten hiervan op de hoogte brengen zodat de diëtist in consult gevraagd kan worden bij Covid-19 patiënten op de IC en op de revalidatie diensten en terugbetaling in combinatie met behandeling door de kinesist en/of ergotherapeut door het ziekenhuis of het revalidatiecentrum georganiseerd kan worden. De pseudonomenclatuurnummers kunnen al gebruikt worden.

Zorg voor een goede multidisciplinaire aanpak
De webinar over multidisciplinaire behandeling en het belang van inzet van de diëtist bij COVID-19 patiënten bij opname op IC en bij revalidatie kan live gevolgd worden op 6 oktober of de opname is aan te kopen om achteraf te bekijken indien live-deelname niet mogelijk is. Accreditatie werd aangevraagd voor artsen, kinesisten en (Nederlandse) diëtisten. Ook voor verpleegkundigen en ergotherapeuten van de IC en revalidatiediensten is dit een niet te missen webinar.

Zorg ervoor dat de diëtist zichtbaar wordt bij de behandeling van deze patiënten
Wij raden aan dat diëtisten hun leidinggevenden en de betrokken diensten (management van de instelling) informeren over deze nieuwe  terugbetaling via pseudonomenclatuur via revalidatiediensten. De behandeling via een consultaanvraag van de kine of de ergo bij diagnose COVID-19 moet gekoppeld worden aan een consultaanvraag diëtist via deze nomenclatuurnummers.
Als deze regeling onbekend blijft, wordt deze terugbetaling mogelijks amper gebruikt door de ziekenhuizen. Dit is dus een manier om de diëtist zichtbaarder te maken als behandelaar binnen de multidisciplinaire begeleiding bij deze doelgroep. De begeleiding door de diëtist is weliswaar nog beperkt, maar het is een begin en wij zullen lobbyen voor uitbreiding ervan.

Wat betekent dit voor de eerstelijnsdiëtist?
Samen met andere betrokken beroepsgroepen (waaronder kinesisten en ergotherapeuten) lobbyen we nu verder voor een betere tegemoetkoming van dieetadvies en beweegtherapie voor Covid-19 patiënten in de eerste lijn, dus voor een uitbreiding naar eerstelijnszorgverleners. De hoop en verwachting is dat dit in het volgende kabinet meegenomen gaat worden. We hopen snel meer goed nieuws te kunnen meedelen.