Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Stand van zaken ELZ

Door Nathalie De Jonghe, projectmedewerker Eerste Lijn

Er zijn ondertussen 60 EersteLijns Zones (ELZ) gevormd en goedgekeurd. De meeste ELZ hebben hun kick-off reeds gehad, slechts een paar moeten nog starten.
Via de website www.eerstelijnszone.be/”naam zone” (vb www.eerstelijnszone.be/dender-zuid) zal je binnenkort alle nuttige informatie samen vinden. Van de voorbije veranderfora zal je daar de powerpoints kunnen downloaden en toekomstige data zullen daar ook gecommuniceerd worden. Deze websites zijn momenteel nog in opbouw. Via de website van je lokale LMN of SEL vind je meestal de data van de veranderfora terug en powerpoints van voorbije vergaderingen. Is dit niet zo, stuur een mail naar de zorgtrajectpromotor, hij/zij zal je zeker een update geven van voorbije/toekomstige veranderfora.
De kick-offs houden de eerste 2 vragen in: waarom moeten we veranderen, dit is de dwang en drang oefening. Daarnaast wil men een antwoord formuleren op waarom bestaan we als eerstelijnszone. Bij deze tweede vraag is het de bedoeling om een visie te formuleren. Deze visie wordt vanuit 4 standpunten bekeken: de PZON (persoon met zorg- en ondersteuningsnood), de zorgverstrekker, de WWOL partners (wonen-werk-onderwijs-leven) en het beleid: overheid, gemeenten en wijk of buurt.
Om goed samen te werken is het nuttig om normen en waarden te formuleren. Deze zijn eigen aan elke ELZ. Vb respect komt bijna in elke zone terug. Respect van de PZON t.o.v. de zorgverstrekker en omgekeerd, maar ook tussen zorgverstrekkers onderling.
Na deze oefening worden hier concrete acties aan gekoppeld: vb hoe kan ik als zorgverlener zien dat mijn collega voor mij respect heeft.
Op elk veranderforum wordt er naar gestreefd dat er ook zelfstandige zorgverstrekkers aanwezig zijn. Zij hebben en een grote en belangrijke plaats in de ELZ. Toch ervaart men meer aanwezigheid van organisaties dan van zelfstandigen. Als zelfstandig diëtist is het niet evident om hier tijd voor te maken. Immers… aanwezig zijn op het veranderforum is ondertussen geen consultaties kunnen uitvoeren en dan ook geen inkomsten hebben. Toch zal deze investering in tijd zijn effect hebben. Je neemt je plaats in het zorglandschap van je zone. Het is een netwerkmoment. Er zijn slechts 4 veranderfora per jaar welke gemiddeld 2 uren duren. 
Om op de hoogte te blijven en een achterban te creëren helpt het om in je ELZ een diëtistennetwerk te vormen. Er kan met collega’s afgetoetst worden wat er beslist is op het veranderforum en dit op zich kan naar het veranderteam teruggekoppeld worden. Zo brengen wij zelf gewicht in de schaal van het zorgbeleid.
Een diëtistennetwerk of diëtistenoverleg is een vervangende naam voor diëtistenkring. Een effectieve kring vormen houdt juridische implicaties in. Een kring is een vzw, met statuten die vastgelegd moeten worden door een advocaat. Met andere woorden, tijd en geld dat persoonlijk gefinancierd zou moeten worden. Hier staat niemand voor te springen.

Elke diëtist heeft zijn/haar eigen specialisatie of expertise in een zekere aandoening. Je kan nooit in elke zorgproblematiek expert zijn. Collega’s kennen en op een gemakkelijke, laagdrempelige manier contact met elkaar kunnen leggen, komt de behandeling van de PZON ten goede want dan kan je naar elkaar doorverwijzen.
Het diëtistennetwerk kan ook een intervisiemoment zijn. Leren van elkaar, pijnpunten samen oplossen, een spreker laten komen, elkaars frustraties horen en even kunnen ventileren, het zijn allemaal voordelen.
Er zijn momenteel  2 diëtistennetwerken te Antwerpen die al eerder gevormd waren en 3 die n.a.v. het vormen van de ELZ tot stand gekomen zijn: te Gent, Waasland en Limburg. Een grote pluim voor de diëtisten die het initiatief genomen hebben om dit vorm te geven in hun ELZ. We hopen dat dit een start is en dat elke ELZ zijn eigen diëtistennetwerk kan vormen.