Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Samen strijden tegen oneerlijke concurrentie

Wat doen we tegen niet diëtisten die ons beroep onwettig uitvoeren?

Hoe pakken we dit aan?

We krijgen regelmatig klachten over niet diëtisten (voedingscoaches e.d.) die onrechtmatig de taken van een diëtist uitvoeren. Dit is oneerlijke concurrentie, maar bovenal brengt dit de gezondheid van de patiënt in het gevaar.

Als beroepsvereniging is onze core-business het verdedigen van de diëtist en zijn/haar beroep. Er zijn meerdere stappen die we ondernemen:

 • Aangeven van klachten over onbevoegden die dieetadvies verstrekken bij de provinciale geneeskundige commissie. We hebben een uitgebreide uitleg op onze website hoe je ons hierbij kan helpen: lees hier hoe je dit best aanpakt.
 • Klacht neerleggen bij de bevoegde ministers over opleidingen tot 'voedingsdeskundige' die aanzet geven tot het geven van dieetadvies:
  • VBVD contacteerde in samenwerking met de hogescholen de bevoegde ministers (volksgezondheid, onderwijs en economie) om het probleem van niet-erkende opleidingen aan te kaarten.
  • Helaas kan men tegen de opleidingen niets ondernemen, omdat deze onder het ministerie van economische zaken vallen en niet op inhoud beoordeeld worden.
  • Bekijk de antwoorden van minister De Block en minister Crevits onderaan in PDF.
 • Via de federatie vrije beroepen en in overleg met andere beroepsverenigingen, partners en onze eigen onderwijscommissie proberen het probleem aan te pakken:
  • We hadden contact met enkele beroepsverenigingen. Zij  kunnen hun leden bijvoorbeeld waarschuwen dat ze geen dieetadvies mogen geven, omdat dit wettelijk slechts is voorbehouden aan diëtisten en artsen.
  • We overleggen met o.a. Vlaams Instituut Gezond Leven, RIZIV en Domus Medica om de rol van de diëtist en het onderscheid met niet-erkende beroepen te benadrukken.
  • We ontwerpen een factsheet voor de week van de diëtist om het verschil tussen de diëtist en de zelfverklaarde voedingsdeskundigen en gezondheidsconsultenten e.d. duidelijk te maken.
  • We hebben een commissie onderwijs die door uitstekende opleidingen voeding- en dieetkunde ervoor zorgt dat de diëtist zich kan onderscheiden van de niet-erkende voedingscoaches.
  • De VBVD heeft in overleg met de UPDLF en i.s.m. de Vlaamse overheid de beroepskwalificatie diëtist uitgewerkt die door de Vlaamse regering werd goedgekeurd in 2018. Zo zorgen we dat de functie van de diëtist voldoet aan de eisen van de tijd en de voortschrijdende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De competenties voor de diëtist in opleiding worden daarop aangepast.   

Hier lees je over de uitkomst van een rechtszaak in Florida, USA. Gezondheidscoaches zijn er net als hier niet gelijk aan erkende diëtisten, maar de uitspraak is niet altijd even positief als in dit geval.

De VBVD blijft er werk van maken, ook al laten de resultaten wel eens op zich wachten.
We slaan de handen in elkaar en zo staan we sterk!