Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

(Richt-) tarieven mogen niet volgens de mededingingsregels

De belangrijkste punten van de workshop op 29 september 2016: Mededelingsregels voor KMO's