Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Praktische diabetes educatiematerialen gratis voor leden

De kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator door jaarlijkse bijscholing en praktische educatiematerialen.