Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Overlijden Agnes De Ruyter

Vrijdag 18 juni vernamen we het droeve bericht van het plotselinge overlijden van Agnes De Ruyter op 15 juni j.l.

Beste,

Vrijdag 18 juni vernamen we het droeve bericht van het plotselinge overlijden van Agnes De Ruyter op 15 juni j.l. Dit bericht kwam als een schok.

Agnes is voor de VBVD decennialang een drijvende kracht geweest. Van 1977 tot 1983 was Agnes voorzitter van de VBVD, en zorgde er als hoofdredacteur 44 jaar, geheel belangeloos, voor dat ons vaktijdschrift 6 maal per jaar goed gevuld door de brievenbus viel; een immense prestatie. Een taak waar ze eind december 2018 met moeite afscheid van nam maar desondanks met vertrouwen overdroeg aan haar opvolgster Eva Kennis. Agnes bleef ook daarna een zeer gewaardeerd lid van de redactieraad…tot haar laatste dag. 

Haar enthousiasme en tomeloze inzet voor de vereniging blijven onuitwisbaar gegrift in ons collectief VBVD-geheugen.  

We wensen haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en ieder die haar gekend heeft veel sterkte met dit grote verlies. 

De uitvaartliturgie vindt woensdag 23 juni plaats in besloten familiekring. 

Het overlijdensbericht vindt u in de bijgesloten link.

Rian van Schaik, Dirk Lemaître co-voorzitters
mede namens het bestuur en de medewerkers van de VBVD 

 

Wenst u graag zelf een berichtje in het rouwregister te plaatsen? Dan kan dit hier.