Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

OPROEP procesbegeleiders thema ondervoeding

Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij voorzieningen in zorg en welzijn hulp krijgen van een procesbegeleider. In eerste instantie richten we ons op woonzorgcentra. Momenteel is het Vlaams Instituut Gezond leven op zoek naar procesbegeleiders voor het thema ondervoeding.

Wat zal de opdracht inhouden? 

  1. Als procesbegeleider ondersteun je het woonzorgcentrum gedurende minimum 2 jaar bij het implementeren van een preventiemethodiek rond ondervoeding. Dat doe je met de hulp van een draaiboek en bijhorende materialen. 
  2. Het traject dat je start per woonzorgcentrum neemt maximum 65 contacturen per woonzorgcentrum in beslag voor de methodiek. 
  3. Je volgt een opleiding met een algemeen deel over de procesbegeleiding waarbij het op dag 1 gaat over het stappenplan om een methodiek te implementeren, de theoretische onderbouwing en praktische afspraken. Op dag 2 leer je coachingsvaardigheden. Dag 1 valt op 6 of 7 november 2018, dag 2 valt op 15 of 29 november 2018. Je kiest zelf 2 dagen uit.

Daarnaast volg je ook 2 dagen een opleiding over preventie van ondervoeding (dag 1: 7 december 2018,  dag 2: 17 december 2018). Lukt het je niet om er in december bij te zijn? Dan kan je de opleiding ook in januari volgen op 17 januari 2019 en 22 januari 2019. 

  1. Het aantal te begeleiden woonzorgcentra wordt besproken in overleg met het Vlaams Instituut Gezond Leven (Gezond Leven). 
  2. Je rapporteert de voortgang van het project volgens afspraken/instructies duidelijk aan Gezond Leven. 
  3. Je neemt verplicht deel aan 1 intervisie per jaar
  4. Als procesbegeleider moet je de woonzorgcentra in je regio kunnen bereiken. 
  5. Alle voorwaarden op een rijtje: https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/Oproep-procesbegeleider-ondervoeding.pdf

Wat biedt het Vlaams Instituut Gezond Leven jou?

Je ontvangt een subsidie van 78 euro per contactuur. Dit bedrag dekt de contacturen met het woonzorgcentrum, de tijd voor voorbereiding, registratie, verslaggeving en evaluatie voor het traject, de kilometervergoeding (of andere reisonkosten) van en naar het woonzorgcentrum en telefonische of andere vormen van communicatie (vb. e-mail, skype, …) met het woonzorgcentrum.

 

Heb je zin gekregen in deze mooie professionele uitdaging? Kijk of je in aanmerking komt via de extra informatie in de bijlage. Stuur je CV & motivatiebrief in 1 PDF naar sarah.dries@gezondleven.be. Als je in aanmerking komt, zal je worden uitgenodigd voor een gesprek. 

De meest recente informatie over het project kan je vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/nieuws en https://www.gezondleven.be/procesbegeleidingwoonzorgcentra