Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Onze reactie op het IF-IC voorstel

IFIC is de organisatie die een methodiek toepast om functies binnen instellingen te beschrijven en te classificeren. Ze maken beschrijvingen, wegingen en klassenmodellen en voeren ook loonstudies uit om kostprijsberekeningen te verwezenlijken. De VBVD was niet helemaal tevreden met de functiebeschrijving van de diëtist en gaf feedback.