Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Nieuwe regelgeving zorgtraject Diabetes

Vanaf 1 mei 2018 wijzigt de regelgeving zorgtrajecten op het vlak van de diabeteseducatie, de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en de forfaitaire honoraria voor specialisten. (Bron: RIZIV)

Diabeteseducatie: wat verandert er?

Afschaffing van:

  • de 3 verschillende modules opstart-, opvolg- en extra educatie
  • de verplichting educatie, te volgen in kritische situaties.

Reeks van 5 verstrekkingen per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen

  • Elke patiënt heeft recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar.
  • Minstens één van deze 5 verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.
  • Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat ten minste één 1 van de 1e reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven.
  • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
  • Dit geldt voor elke patiënt ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep

  • De educatie mag gebeuren bij de patiënt thuis, in de prakrijkruimte of in groep.
  • Een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers.  
  • Er zijn 3 nieuwe nomenclatuurcodes (educatie in de praktijkkamer, thuis of in groep).

Overgangsmaatregelen

In 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg en extra educatie). Zorgverleners kunnen deze educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving geven tot ten laatste 31.12.2018. 

Lees de volledige informatie en bijgevoegde wetteksten op de website van het RIZIV. De nieuwe nomenclatuurnummers zijn terug te vinden in Artikel 1, paragraag 3