Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Nieuwe regelgeving voortraject Diabetes ("Opvolging Opvolging van een patiënt met diabetes type 2")

Vanaf 1 mei 2018 kunnen diabetespatiënten die gevolgd worden via het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ en behoren tot een subdoelgroep gebruikmaken van educatieverstrekkingen.

Welke voorwaarden zijn er om recht te hebben op terugbetaalde educatieverstrekkingen? Wie behoort tot deze subdoelgroep?

Een patiënt heeft recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen op voorwaarde dat hij:

 • een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ heeft
 • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria :
  • leeftijd 15-69 jaar
   EN
  • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als
   • BMI > 30
    en / of
   • Arteriële hypertensie
 • een voorschrift van zijn /haar huisarts heeft  

Wie mag de verstrekkingen aanrekenen?

Verschillende zorgverleners kunnen educatieverstrekkingen verlenen, naargelang de noden van de patiënt.

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven. Thuisverpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

Duur en aantal deelnemers?

Een individuele verstrekking educatie duurt 30 minuten, een groepszitting 2 uur voor maximum 10 patiënten.

Hoeveel verstrekkingen per jaar?

De patiënt heeft recht op maximum 4 educatievertrekkingen per jaar individueel, in groep of een combinatie van beide.

Wat betaalt de patiënt voor deze educatieverstrekkingen?

Het ziekenfonds betaalt deze educatievestrekkingen volledig terug.

Meer informatie?

Bekijk de volledig aangepaste regelgeving en bijhorende wettektsen op de website van het RIZIV. De nieuwe nomenclatuurnummers zijn terug te vinden in artikel 1, paragraaf 2