Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

nieuwe getuigschriften RIZIV

Vanaf 1 januari dienen er dienen nieuwe getuigschriften gebruikt te worden. De derdebetaler (diabeteseducatie) wordt zelfs niet meer uitbetaald vanaf januari met de oude formulieren.Hieronder vinden jullie het gedetailleerde antwoord van het RIZIV.

Vanaf 1 januari dienen er dienen nieuwe getuigschriften gebruikt te worden. De derdebetaler (diabeteseducatie) wordt zelfs niet meer uitbetaald vanaf januari met de oude formulieren.

Antwoord van het RIZIV

U kan steeds een voorbeeld van de nieuwe getuigschriften terugvinden op de website van Medattest: https://www.medattest.be/site/nl/applications/Riziv/content/nederlands.html
Ook via de FAQ kan u daaromtrent belangrijke informatie terugvinden:
 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf het 2de semester 2015 ?
Om u op eenvoudige wijze te laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het ontvangen bedrag en het KBO-nummer, werden de getuigschriften aangepast en vereenvoudigd:
•    Uniek model van getuigschrift per categorie van zorgverleners, ongeacht of het nu gaat om getuigschriftenboekjes, kettingformulieren of verzamelgetuigschriften (model D).
•    Het getuigschrift is hetzelfde, ongeacht of u uw activiteit als "natuurlijke persoon" of "in vennootschap" uitoefent, en bevat altijd een deel "ontvangstbewijs"
•    Het verzamelgetuigschrift (model D) bevat ook een deel "ontvangstbewijs".
•    Verdwijning van de oude modellen van getuigschriften met de letters C, F, H, J - vennootschappen, met een groene kleur.
•    Het getuigschrift bevat een duidelijkere terminologie en de verouderde vermeldingen worden geschrapt.
•    Geleidelijk opgeven van het kleurensysteem. Op termijn zullen de getuigschriften wit zijn ongeacht de categorie van verstrekker maar het te bewaren dubbel blijft geel.
•    Vermelden van het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) van de entiteit die de honoraria int in het deel "ontvangstbewijs".
Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.
Wat gebeurt er als de zorgverlener de oude modellen nog altijd gebruikt na 1 januari 2017? (*)
•    Wanneer de zorgverlener zelf via papieren facturatie oude modellen van getuigschriften indient in het kader van de derdebetalersregeling, zal het ziekenfonds ze niet uitbetalen aan de zorgverlener. Het Nationaal Intermutualistisch College zal de zorgverlener daarvan op de hoogte brengen en hem verzoeken de nieuwe modellen te gebruiken.
•    Wanneer de patiënt zelf oude modellen van getuigschriften aan zijn ziekenfonds bezorgt:
o    het ziekenfonds zal de patiënt desondanks uitbetalen voor de getuigschriften die tot 30 juni 2017 zijn opgesteld (tolerantieperiode van 6 maanden)
o    Het Nationaal Intermutualistisch College zal de zorgverlener per brief een waarschuwing sturen en hem verzoeken de toestand binnen de 2 maanden te regulariseren en dus de nieuwe modellen te gebruiken. Als hij dat niet doet, zal het College verplicht zijn de bevoegde controlediensten van het RIZIV daarvan in kennis te stellen.
(*) de datum die in aanmerking moet worden genomen om te oordelen of het juiste model van getuigschrift is gebruikt, is de datum waarop de zorgverlener het deel "RIZIV" van het getuigschrift heeft ondertekend.
Wat moet er gebeuren met de oude modellen van getuigschrift die niet zijn gebruikt?
De zorgverlener die nog in het bezit zou zijn van oude modellen van getuigschrift, moet contact opnemen met zijn belastingdienst (naargelang van het geval de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting), zodat de lokale controleur kan vaststellen dat de getuigschriften niet zijn gebruikt en er niet moet worden gewacht op zijn controle.
Hij mag ze in geen geval doorverkopen, doorgeven of terugsturen naar SPEOS/bpost of het RIZIV. Hij mag ze ook niet bij het papierafval gooien.

Meer informatie: Contactcenter van de FOD Financiën - tel. 0257 257 57 ( Normaal tarief)
Om de laatste nieuwe ontwikkelingen te volgen, raden wij u gaan om regelmatig de websites van het RIZIV en medattest te raadplegen.
 
Met vriendelijke groeten,
Het contactpunt “Attesteren van verstrekkingen”