Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Nieuwe aanbevelingen HGR omtrent Alcohol

Minister Maggie De Block vroeg aan de HGR een eenduidige boodschap te brengen, zodat de burgers de aan alcoholgebruik verbonden risico’s voor de gezondheid zouden kennen en in staat zouden zijn om hun gebruik aan te passen.

Rapport HGR: risico's van alcoholgebruik

Mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, verzocht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in juli 2017 om richtlijnen voor ‘low-risk alcohol drinking’ op te stellen. In juni van datzelfde jaar ontving de HGR ook een schrijven van het Observatorium voor Gezondheid van de provincie Henegouwen, dat aanbevelingen over het maximale wekelijkse alcoholgebruik wilde krijgen om die mee te delen aan het grote publiek. Uit deze verzoeken blijkt dat er behoefte is aan duidelijke aanbevelingen voor België, wetende dat verschillende Europese landen onlangs dergelijke richtlijnen hebben opgesteld.  De minister wenste dat de HGR een eenduidige boodschap zou brengen, zodat de burgers de aan alcoholgebruik verbonden risico’s voor de gezondheid zouden kennen en in staat zouden zijn om hun gebruik aan te passen.  De aanbevelingen moeten:  - de verschillende types van gebruik bespreken: dagelijks gebruik, regelmatig dronken zijn, binge drinking enz.;  - de verschillende doelgroepen bereiken: jongeren, zwangere vrouwen, ouderen enz.; - rekening houden met de misvattingen en foutieve informatie over alcoholgebruik;  - zich richten tot zowel de algemene bevolking als tot de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.  

Lees het volledige rapport hier

Ondertussen zet minister De Block haar alcoholplan verder

Persbericht 13/06/2018

BRUSSEL, 13/06/2018.- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, deelt de bezorgdheid van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over de schadelijke gevolgen van alcohol. Het is goed dat er een richtlijn is die mensen doet nadenken over hun alcohol-consumptie. Voor sommige van de beleidsvoorstellen loopt de minister dan weer minder warm, omdat die ook mensen treffen die verantwoord omgaan met alcohol. “Verbieden om te verbieden is niet de oplossing, we moeten vooral het problematisch gebruik aanpakken.” Om alcoholmisbruik tegen te gaan voert de minister daarom haar federale alcoholplan verder uit en roept ze de deelstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen.         

Ik ben mij zeer goed bewust van de mogelijke nefaste gevolgen van alcohol. Ik ben ze als huisarts vaak genoeg tegengekomen. In mijn beleid zet ik daarom in op de kleine groep Belgen die problematische drinkers zijn. Hen moeten we helpen”, verklaart Maggie De Block. “Maar ik ga niet verbieden om te verbieden, dat haalt nauwelijks iets uit. Niet iedereen die al eens een fles wijn of een pintje koopt in een nachtwinkel is een probleemdrinker of toekomstig alcoholist. We moeten daar ernstig in blijven.”  

Na jaren van vergeefse onderhandelingen met de deelstaatregeringen over een coherent alcoholbeleid nam minister De Block in 2017 het heft in eigen handen en stelde ze haar federaal alcoholplan op. Minister De Block: “Het federale niveau neemt zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de eigen acties. Ik vraag aan de deelstaten om hetzelfde te doen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie bij jongeren. Enkel wanneer we samenwerken, kunnen we echt een vuist maken”.

Ondertussen blijft minister De Block werken aan de uitvoer van het federaal alcoholplan. De aanpassing van de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen wordt nu bijvoorbeeld op regeringsniveau besproken.  De minister maakte ook al werk van verscherpte controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. En met succes: in 2017 zijn hier dubbel zoveel boetes voor uitgeschreven. 

“Waar het hier echt om draait is de keuze tussen een heuse heksenjacht of het geloof in de eigen verantwoordelijkheid van mensen”, aldus De Block. “Met extra beperkende maatregelen moeten we goed oppassen. Ze kunnen goedbedoeld zijn maar ze schieten vaak hun doel voorbij. Buitenlandse voorbeelden tonen niet noodzakelijk aan dat strengere regels resulteren in minder alcoholmisbruik.”