Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Maak kennis met de VVKVM, de Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme

De VVKVM groepeert professionals die met klinische voeding bezig zijn. De vereniging heeft als doel kennis & ervaring te verzamelen, te delen en te verspreiden tussen haar leden. Zij ijvert bij de beleidsmakers voor de belangen van klinische voeding en zij die hiermee bezig zijn.

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Professionelen (zoals diëtisten) betalen hiervoor 50 EUR, studenten slechts 5 EUR.

Als lid heb je gratis toegang tot de online diensten van VVKVM en kan je gratis deelnemen aan symposia en workshops die door de VVKVM worden georganiseerd.
Op speciale activiteiten (bv. gezamenlijk georganiseerde congressen) geldt meestal een korting op het inschrijvingsgeld.
Leden ontvangen de nieuwsbrief (per e-mail) die hen op de hoogte houdt van hun initiatieven.
Tenslotte houdt lidmaatschap in dat je gratis het tijdschrift 'Clinical Nutrition' ontvangt.

Meer info?  Contacteer Dr. K. Dams, Senior staflid Intensieve zorgen en Voorzitter VVKVM
Clinical Nutritionist (ESPEN)
Tel +32 3 821 36 35 /  Fax +32 3 828 48 82
karolien.dams@uza.be