Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Maak je kenbaar bij de LNM en SEL in je regio!!

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszones: oproep aan onze diëtisten om je kenbaar te maken bij de LMN en SEL in je regio!

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszones: oproep aan onze diëtisten om je kenbaar te maken bij de LMN en SEL in je regio

In het kader van de brede en complexe hervorming van de eerstelijnszorg is het belangrijk dat we als beroepsgroep worden opgenomen in de nieuw op te richten eerstelijns zorgnetwerken. De VBVD ontving vanuit meerdere regio’s daarvoor de vraag: Dendermonde, Roeselare, Aalst, Ieper, Sint-Niklaas, Limburg, enz.

In eerste instantie zullen de SEL’s, GDT (Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging) en LMN ingezet worden om de erkende zones uit te bouwen en te ondersteunen.
Het gaat hierbij om 2 soorten projecten. Multidisciplinaire eerstelijnszorg zorgprojecten ondersteund vanuit het Vlaamse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin en multidisciplinaire chronische zorgprojecten ondersteund vanuit het Federale Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Een hoofdtaak van de toekomstige eerstelijnszones is het ondersteunen van de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen en zorgaanbieders in zorgteams op het niveau van de eerstelijn maar ook met de toekomstige lokale ziekenhuizennetwerken.

Dit voorjaar is de VBVD in 2 pilootprojecten gestapt (namelijk in het eerstelijns zorgproject Dendermonde en het chronische zorgproject Sint-Niklaas, wat nog op goedkeuring wacht) die als blauwdruk zullen dienen voor een uitrol naar de andere Vlaamse regio’s in het najaar van 2017 en in de komende jaren. Onze VBVD rol hierbij is het multidisciplinair verankeren van screening en aanpak van malnutritie en het wijzen op het belang van kwaliteitsvolle voedings- en dieetadvisering bij voedingsgerelateerde chronische ziekten door diëtisten in de eerste lijn. 
De VBVD zal deelnemen aan de voorbeeldprojecten maar daarnaast is deelname van regionale diëtisten aan deze projecten een eis van de overheid. Door deelname moeten we, aldus minister Vandeurzen, bewijzen dat de diëtist in de eerste lijn een niet te missen plaats heeft in de multidisciplinaire (voedings- en dieetzorg van de patiënt.

Inderdaad, we hebben een gemeenschappelijk doel: samenwerking zoveel mogelijk bevorderen.
Grijp deze kans.  Er zijn veel diëtisten en andere zorgverleners in dezelfde regio en het is cruciaal dat je elkaar leert kennen.  Van daaruit hopen we dat er steeds meer naar ons zal doorverwezen worden en dat het draagvlak groter wordt om terugbetaling van de prestaties van de diëtist te realiseren.

Als het nog niet het geval is, maak je praktijk bekend bij het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) in je regio.  Een volledige lijst met contactgegevens vind je in bijlage.

Een tweede luik is de gemeenschappelijke databank (nl. het platform Welzijn en Gezondheid) van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse provincies en het Huis voor Gezondheid. Deze databank heeft als doel om de gegevens op zorgzoeker en de provinciale sociale kaart te verzamelen, beheren en onderhouden. Het uiteindelijke doel is te komen tot één digitale sociale kaart voor heel Vlaanderen.

SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg) GOAL heeft ons gevraagd om ons te engageren en de gegevens van de zorgverleners uit de regio te verzamelen.

Staat jouw organisatie of praktijk nog niet op www.desocialekaart.be? Stuur dan zeker een mailtje naar socialekaart@selgoal.be en help mee één digitale sociale kaart te realiseren!