Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Info-avonden van de Vlaamse Overheid over de vorming van eerstelijnszones

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen, de media staat er vol van… Maar wat betekent dit nu concreet?