Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België – 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285

Deze zesde versie van de “Voedingsaanbevelingen voor België” bevat een grondige herziening van de vorige uitgave waarbij in de eerste plaats rekening wordt gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten over het verband tussen voeding en gezondheid.

Dit document is bedoeld voor gezondheidsprofessionals, autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het voedingsbeleid, lectoren voedings- en dieetkunde, managers uit de voedingsindustrie, de cateringsector, enz.

Recente aanwinsten in de wetenschappelijke kennis over de fysiologische effecten van en behoeften aan nutriënten gaven aanleiding tot aanpassingen en verduidelijkingen. Na elk hoofdstuk worden referenties gegeven waarop de aanbevelingen steunen en waarin aanvullende informatie kan worden gevonden.

Er werd ook gebruik gemaakt van voedingsaanbevelingen die door expertencomité’s van andere landen zijn opgesteld en van adviezen uitgebracht door de European Food Safety Authority (EFSA)

Tot slot worden praktische aanbevelingen geformuleerd die gericht zijn op de algemene gezonde bevolking met als doel gezondheid te promoten en te behouden.  .

Voor de vertaling ervan naar de dagdagelijkse praktijk in termen van voedingsmiddelen, raden wij aan een diëtiste te raadplegen.