Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Het VBVD bestuur had op 6 juni een overleg met Mieke Claes (N-VA)

Mieke Claes (kamerlid voor de N-VA én diëtist) en Robin Vandendriessche (haar persoonlijke medewerker) ontvingen op 6 juni ons bestuur. Mieke Claes is vast lid van o.a. de commissie gezondheid. Hoe het gesprek verliep, lees je hieronder.

Mieke is vast lid van o.a. de commissie gezondheid. Voor het luik gezonde levensstijl volgt ze alle dossiers op in verband met alcohol, tabak, obesitas en de beroepscategorie diëtisten.

Volgende punten werden besproken: 

  • Erkenning en herkenning diëtist (financieel en multidisciplinair). 
  • Voorgestelde tarieven (RIZIV) zijn niet marktconform.
  • We wachten nog steeds op de Kwaliteitswet, waar nog geen beweging in komt.
  • Hoe kunnen we doorverwijzing huisartsen verbeteren? Dit loopt al beter bij jongere HA.
  • Onderscheid tussen coaches en diëtisten is bij burgers, maar ook bij de overheid, niet altijd goed gekend. Het is immers ook de taak van overheid om de expertise van diëtisten te onderstrepen. 
  • Reclame en boodschappen van influencers/ BV’s/ coaches allerlei: zij mogen wel reclame maken, vergelijkende foto’s gebruiken, een product promoten... Hier is geen controle op. De VBVD vraagt naar een duidelijker kader voor de diëtisten. Nu zijn wij gebonden aan de wet voor de (para)medische beroepen die alle vormen van reclame verbiedt.  Deze wet is niet meer realistisch, houdt geen rekening met onze expertise (wij zijn beter geplaatst om de gezondheidswaarde van een product te beoordelen). 
  • Wij krijgen jaarlijks de vraag van kranten, wanneer zij een katern over gezondheid of een specifiek gezondheidsonderwerp beschrijven, om onze mening hierover te geven. Het is toch niet correct dat wij hiervoor moeten betalen alsof we advertentieruimte kopen?! 
  • Ozempic en bariatrie.
  • Het RIZIV: we zijn als diëtist niet geconventioneerd, we hebben geen rechten, maar moeten ons wel aan de tarieven houden, hoe verklaar je dat?
  • We hebben ook gesproken over preventie (preventieplatform) en de nood om meer in te zetten op preventie, bv. door al van in de kleuterklas, gezonde voeding meer toegankelijk te maken.  

M.a.w. voldoende stof voor parlementaire vragen.
Mieke Claes gaat met onze bekommernissen aan de slag.
We verwachten niet omiddellijk resultaat, maar wordt zeker vervolgd.