Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Herziening KB nr 78

Zoals voorzien in het regeerakkoord, wordt er momenteel druk gewerkt aan de herziening van het KB nr 78 betreffende de gezondheidszorgberoepen. Ook de basis voor het beroep van diëtist staat in het KB nr 78.