Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Heropstarten als zelfstandige diëtist - regelmatig geupdatet

Beste leden, België heeft zijn exitstrategie vastgelegd sinds vrijdag 24/04. Er zijn echter nog veel vragen bij de diëtisten.

De exitstrategie

 

Update 08/05

Eerder deelden we de berichtgeving van de FOD volksgezondheid over de stapsgewijze uitbreiding van de zorg. Onze feedback voor de uitbreiding van de diëtisten werd ondertussen meegenomen in de tabel van de heropstart van de activiteit.

Dit vind je ook terug in de zip file "tabel van heropstart" bij paramedische beroepen via deze website.

Deze richtlijnen van de overheid vormen een leidraad. Het is geen strikte wetgeving.

Zoals je kan lezen in onderstaande brief is het doel om eerst de meest dringende zorg op te starten zodat eerst de meest kwetsbare patiënten geholpen worden en er nadien uitgebreid wordt naar een zo normaal mogelijk zorgsysteem.
Mocht je de brief nog niet gelezen hebben, vind je deze hier terug.

Als diëtist mag je dus zelf bepalen wanneer je de zorg verder uitbreidt, met het advies van de overheid als referentiekader.

 

Corona update 02/05

Beste leden,

Er is weer corona-nieuws. We betreuren dat we jullie weinig concrete informatie hebben kunnen bieden, de laatste dagen, maar ook vanuit de overheid liep de berichtgeving veel vertraging op.

Tot 4 mei was het duidelijk dat enkel essentiële, niet-uitstelbare zorg mocht doorgaan. Teleconsultaties konden wel. Overmorgen is het 4 mei, wat dan?

Op deze pagina vinden jullie een brief aan alle paramedische beroepen over de heropstart van niet-essentiële activiteiten in het kader van ambulante zorgvertrekking in een privé-praktijk. Vanaf 4 mei wordt de zorgsector gefaseerd weer opgestart. Ook voor privé-praktijken van paramedici werd er advies opgesteld. Dit advies zal worden aangevuld door een referentiekader dat dynamisch is en gaandeweg nog aangepast zal worden. VBVD werd helaas pas zeer laat betrokken bij dit eerste advies. Onze feedback is in deze versie dan ook nog niet opgenomen

Vanzelfsprekend hebben we deze commissie direct gecontacteerd, feedback gegeven en gevraagd om in de verdere stappen betrokken te worden als partner in dit proces. Onze feedback is grotendeels ingevoegd in de Tabel over de heropstart. Deze vind je op deze pagina indien je de Zip file “Tabel van de heropstart van de activiteit” download. Onze feedback is daarop vermeld enkel in het Frans, daarom hebben we gevraagd de Nederlandse vertaling er aan toe te voegen. Deze tabel is dus uitgebreider dan in het advies van 20/04!

 

Samengevat

Essentiële zorg mag doorgaan indien dit op een veilige manier kan, mits naleving van correcte hygiënemaatregelen. Alle dringende, onmisbare en essentiële zorg die nu mag doorgaan:

Dringende zorg: 

 • Ondervoeding (jong & oud)
 • Personen > 65 jaar
 • COVID-19 positieve patiënten na een ziekenhuisopname
 • Kinderen (obesitas, eetstoornissen, voedselgevoeligheden, voedselallergieën, kanker, ...)

De zorg die volgens ons (VBVD) ook dringend is en nog niet officieel opgenomen is, maar wel in de Franstalige tabel staat:

 • opvolging van mensen met overgewicht of obesitas (BMI >30) waarbij continuïteit belangrijk is om de motivatie niet te verliezen
 • diabetes type 2 (ook zonder insuline)
 • mensen met beperking waarbij continuïteit belangrijk is
 • sondevoeding (enteraal, parenteraal)
 • allergieën en intoleranties bij volwassenen
 • andere: De diëtist zal zorgvuldig overwegen wat dringende en uitstelbare zorg is en zal daar naar handelen.

Onmisbare  zorg: zorg die, indien deze niet wordt verleend, het risico van onomkeerbare en/of ontoelaatbare aantasting van de gezondheidstoestand zoals die hieronder is ontwikkeld, met zich meebrengt.

 • Eetstoornissen
 • Voedingsbeheer van risicopatiënten en niet-gediagnosticeerde patiënten COVID-19
 • Chronisch zieke patiënten
  • Chronische luchtweginsufficiëntie die een virale infectie kan decompenseren.
  • Cardiovasculaire pathologieën (gecompliceerde arteriële hypertensie, geschiedenis van beroerte of  coronaire hartziekte, hartchirurgie, hartfalen, ...)
  • Insulineafhankelijke diabetes die onevenwichtig of met secundaire complicaties is.
  • Chronisch nierfalen bij dialyse
  • Cirrose
  • Morbide obesitas (lichaamsmassa-index  > 40 kg/m2)
 • Kankerpatiënten onder behandeling
 • Personen met aangeboren immunosuppressie of die een immunosuppressieve behandeling ondergaan (kankerchemotherapie, biotherapie  en/of  corticosteroïdentherapie bij immunosuppressieve doses, orgaantransplantatie)-
 • Zwangere vrouwen vanaf het derde trimester
 • Onlangs geopereerde bariatrische chirurgiepatiënten.

Risico van onomkeerbare en/of ontoelaatbare verslechtering van de gezondheidstoestand:

 • Ondervoeding (jong & oud)
 • Personen >65 jaar oud
 • COVID-19 positieve patiënten na een ziekenhuisopname
 • Kinderen (obesitas, eetstoornissen, voedselgevoeligheden, voedselallergieën, kanker, ...)
 • Morbide obesitas (lichaamsmassa-index >40 kg/m2)

 

In een volgende secundaire fase mogen volgende handelingen hervat worden:

Enkele  minder  frequente  dieetconsultaties die als "comfort" kunnen worden beschouwd:

 • vegetarisch / veganistisch dieet, zonder medische redenen, diëten om filosofische redenen, ...
 • Voedingsvoorlichting vanaf de kleuterschool en gedurende het hele schooljaar.
 • Didactische en/of therapeutische dieetworkshops
 • Conferenties en trainingen
 • Consultancy
 • De zorg  voor sporters (amateur en topsport)

 

Pas als laatste mogen consulten bij de patiënt thuis hervat worden.

 

Belangrijke voorwaarden om de zorg te laten doorgaan, is het beschikken over conformiteitsmaskers voor zowel patiënt en zorgverlener en het bewaren van social distance door bijvoorbeeld een plexiglas scherm te plaatsen wanneer 1,5m moeilijk haalbaar is. Antropometrische metingen uitvoeren, waarvoor fysiek contact nodig is, is niet toegestaan. Goede communicatie met de patiënten over deze maatregelen vooraf is hierbij ook noodzakelijk, ook schriftelijk.

 

Zodra wij nieuwe informatie ontvangen, delen wij deze meteen met onze leden. Houd onze informatiekanalen (website, nieuwsbrief en sociale media) in de gaten voor updates!

 

Update 27/04

We zoeken momenteel uit hoe de exitstrategie correct toegepast wordt op diëtisten. Wanneer je exact kan opstarten (met niet-urgente consultaties) is dus nog niet duidelijk. Tot nieuwe maatregelen gecommuniceerd worden, mogen enkel urgente consultaties en videoconsulten doorgaan. De definitie van wat urgente consultaties zijn, is wél aangepast (zie update hieronder).

Wat we wel weten is dat het overbruggingsrecht ook voor mei aangevraagd kan worden. Indien je hier gebruik van wil/kan maken, moet je ook in mei 7 opeenvolgende dagen sluiten. Dit betekent dat je geen inkomsten mag hebben in deze week, uitgezonderd van urgente consultaties.

Om de diëtisten te helpen bij een veilige heropstart in de nabije toekomst, delen we dit draaiboek voor de zelfstandige diëtist.