Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Goedkeuring nieuw KB omtrent tegemoetkoming sondevoeding

Op 27 juli 2018 publiceerde het Belgische staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit tot wijziging van het bestaande KB (10/11/1996) tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde

Lees het volledige KB in bijlage en zie de nieuwe toevoegingen in het geel