Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

EFAD European Dietetic Fellowship Award 2021

De EFAD roept haar leden op om diëtisten die een voortdurende opmerkelijke en significante bijdrage hebben geleverd aan de vooruitgang van de dieetpraktijk, onderzoek of onderwijs voor te dragen voor de EFAD European Dietetic Fellowship.

De toekenning van het EFAD European (Honorary) Dietetic Fellowship is de hoogste eer van de EFAD en is voorbehouden aan diëtisten die op een continue & opmerkelijke manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van de dieetpraktijk, onderzoek of onderwijs. Dit zowel in de breedste zin van het woord, op nationaal, Europees of internationaal niveau.
(Honorary) EFAD Fellows moeten ook personen zijn die worden gezien als een extra meerwaarde voor het beroep, vaak door hun leiderschapskwaliteiten, en die een actieve voortdurende betrokkenheid bij de EFAD hebben.

Ken jij zo iemand? Draag hem/haar dan zeker voor!

Surf daarvoor naar deze website.

efad logo