Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Een handleiding voor het aanleggen van het portfolio

Sinds het ingaan van de kwaliteitswet op 1 januari 2022 zijn we verplicht een portfolio bij te houden met al onze relevante ervaring. In afwachting van het officiële elektronische portaal kan je dit sjabloon gebruiken.