Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diëtisten gevraagd voor winkelacties in Vlaanderen

Het onafhankelijke ziekenfonds Partena en de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten hebben elkaar als partner gevonden. De eerste actie die hier uit voortvloeide was de financiering door Partena Ziekenfonds van de receptenfolders tijdens de Week van de Diëtist.
AANMELDEN
Mail naar jolien.kennis@vbvd.be