Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diëtisten in de pers: terugbetaling voor kinderen met overgewicht

De terugbetaling van consultaties bij de diëtist voor kinderen en jongeren met overgewicht ging officieel van start op 1 april. Wegens corona werden die trajecten toen nog niet opgestart, maar nu krijgt die terugbetaling wel de nodige media aandacht.

Het persbericht werd opgesteld samen met de FOD volksgezondheid. Minister Maggie De Block stond in voor het goedkeuren van deze maatregel.

Lees het persbericht hier.

 
Het bericht werd breed gedeeld via: 
De Morgen
Q-music nieuws
 
 
Meer informatie over deze maatregel vind je hier terug.