Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Commissie Ouderenzorg zoekt een nieuwe voorzitter

Bekijk de vacature

Als ‘Vlaamse diëtisten ouderenzorg’ werd er in  2011 gestart met een heel dynamische commissie met enthousiaste en creatieve diëtisten waarin ze zich vooral focussen op de problemen rond geriatrische voedingszorg en -beleid. Na gezamenlijk denkwerk en overleg kreeg de commissie de roepnaam ‘VlaDiO’ en met evenveel animo werd ook de eigen website www.vladio.be  opgericht.
VlaDiO bestaat uit 10 actieve leden uit diverse settings in de ouderenzorg, ieder met zijn eigen specifieke ervaringen. Samen zetten ze zich in om collega’s in het werkveld te ondersteunen, kennis te delen en het beroep van de diëtist te profileren binnen de geriatrische setting. Om de continuïteit van de zorg te garanderen maken ze er ook werk van om de transmurale communicatie rond voedingszorg bij ouderen te bevorderen en dit niet enkel tussen de diëtisten onderling, maar eveneens multidisciplinair.

Niet enkel de commissieleden, maar het hele VBVD-team, is fier op wat de commissie tot nu toe realiseerden zoals o.a. het uitwerken van een transmuraal overdrachtformulier voor diëtisten, het opstellen van voedingsaanbevelingen voor ouderen met diabetes, de jaarlijkse organisatie van een sessie rond voeding op de wintermeeting geriatrie, …

Wegens tijdgebrek kan de huidige voorzitter, Marijke Meeusen, de verantwoordelijkheid van de commissie echter niet verder op zich nemen. Daarom gaan ze op zoek naar een nieuwe voorzitter om het team te begeleiden zodat VlaDiO kan blijven verder werken op hetzelfde niveau en met dezelfde gedrevenheid.

Het betreft een flexibel takenpakket en je werkt samen met een gemotiveerde groep.
De werkgroep komt 4x per jaar samen op een vooraf bepaalde plaats, goed bereikbaar voor de meeste leden.

Kan je de volgende criteria afvinken?

o Je hebt een hart voor ouderen

o Je werkt in of hebt een link met voedingszorg bij ouderen

o Je hebt zin voor initiatief1

o Je beschikt over een sterk organisatorisch talent

o Je bent communicatief

o Je bent een team-player

Heb je zin om mee je stempel te drukken op de voedingszorg bij ouderen? Contacteer dan Marijke Meeusen via marijke.meeusen@ap.be.