Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Chronic Care

Op de nieuwe website www.chroniccare.be kan je alle documenten raadplegen i.k.v de pilootprojecten rond chronische zorg.